دشت جنون

 
سوی روشنایی
نویسنده : پروانه ای زیر باران - ساعت ٥:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٧/۳٠
 

5:30 بامداد جمعه  

سپیده دم 
به تو متصل است. 
چک چک می کند, 
از چشمان تو 


 
 
تا سپیده بدمد
نویسنده : پروانه ای زیر باران - ساعت ۱:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٧/۳٠
 

1:00 بامداد جمعه  

 

محال است 

که  محال باشد، 

آمدن خیالت.  


 
 
مثل قوم مغول
نویسنده : پروانه ای زیر باران - ساعت ٥:٢٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٧/٢٩
 

17:25 پنجشنبه   

 

دلتنگی 

زمان و مکان نمی شناسد.  

دیگر  غروب 

به هیچکدام از روزهای هفته 

رحم نمی کند.  


 
 
چشم هایت
نویسنده : پروانه ای زیر باران - ساعت ٩:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٧/٢٩
 

9:00 پنجشنبه  

 

آنگاه  

تو پلک می گشایی، 

و من...

آه! 

اینجا  

"هزار و یک شب" است. 

 


 
 
عاقبت به کجا می رویم؟
نویسنده : پروانه ای زیر باران - ساعت ۱:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٧/٢٩
 

1:30 بامداد پنجشنبه  

 

چه فقیرند 

آدم هایی که 

به فقر آدم ها می خندند. 


 
 
باید پیدا شویم
نویسنده : پروانه ای زیر باران - ساعت ٥:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٧/٢۸
 

17:چهارشنبه  

 

ما 

در تشویش ذهن خیابان، 

وقتی که غروب، 

پنجه های خون آلودش را 

در قلب شهر  فرو می برد، 

درست در لحظه ای که 

تازه می خواستیم متولد شویم، 

یکدیگر را گم کردیم. 

ما سایه های تو در تو

ما در هم تنیدگان، 

ما نباید دستان یکدیگر را 

ول می کردیم.


 
 
بی رنگی
نویسنده : پروانه ای زیر باران - ساعت ٢:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٧/٢٧
 

14:00 سه شنبه  

 

ما ساده بودیم. 

آنقدر که حتی  

بی چهره، بی صورت 

عبور کردیم، 

و ما هیچ ندیدیم. 

کاش، 

کمی رنگ ها را آموخته بودیم. 

 


 
 
افسانه
نویسنده : پروانه ای زیر باران - ساعت ۱٢:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٧/٢٧
 

12:30 بامداد سه شنبه  

 

بیچاره باران خانم  

خسته شد. 

از بس آواز خواند. 

انگار فقط  

شیشه های پنجره ها   

داستانش  را می فهمند. 


 
 
نگاه
نویسنده : پروانه ای زیر باران - ساعت ٢:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٧/٢٦
 

چشمانم، 

لانه ی همان کبوترانی هستند، 

که به سوی نشانی تو 

پرواز می کنند.

همیشه 

نامه ها را 

به آنها می سپارم. 


 
 
قرار
نویسنده : پروانه ای زیر باران - ساعت ۱:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٧/٢٦
 

13:00 دوشنبه  

 

آرام عبور میکنم. 

ذره های من 

حامل خیال نازک تو هستند.


 
 
یادت رفت؟
نویسنده : پروانه ای زیر باران - ساعت ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٧/٢٦
 

10:00 دوشنبه  

 

باید آتشکده شویم. 

ما هم

به  پاییز بدهکاریم. 


 
 
بی خویشتن بودیم
نویسنده : پروانه ای زیر باران - ساعت ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٧/٢٥
 

22:00 یکشنبه  

 

سقوط می کنند لحظه ها 

در اعماق فراموشی. 

و در ذهن لاغر انگشتان ما 

از بندها 

جز تار و پودی، 

باقی نخواهد ماند. 


 
 
معادله
نویسنده : پروانه ای زیر باران - ساعت ۸:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٧/٢٥
 

8:30 یکشنبه  

 

همیشه 

باران 

به زبان عشق سخن می گوید، 

وعشق

به زبان  باران . 

ما زبان هر دو را خوب می فهمیم. 


 
 
سرزمین ما
نویسنده : پروانه ای زیر باران - ساعت ۱٢:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٧/٢٥
 

12:30 بامداد یکشنبه  

 

آخر، 

من چشمانم را 

به آسمان وصله کرده بودم. 

به همان یک تکه آسمانِ  

 بالای سر تو.   

برای همین است که حالا 

باران 

از سمت تو به سوی من می آید. 


 
 
نمی تابی؟
نویسنده : پروانه ای زیر باران - ساعت ٥:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٧/٢٤
 

17:30 شنبه  

 

پیش از آنکه سپیده دم 

دیوانه وار ستاره ها را ببلعد، 

در میان تاریکی جنگل

گم می شوم؛

آخر خواب هایم،

جنون آتش دارند. 

و گلستانی در میان شعله ها.

اما پیراهنم، 

باغچه ی کوچکی است

که گل های کاغذی اش 

فقط با نگاه تو می شکفند. 

پیش از آنکه هذیان ها تمام شوند، 

بیدار شو!


 
 
همرنگ جمعه ها
نویسنده : پروانه ای زیر باران - ساعت ٩:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٧/٢٤
 

9:00 شنبه  

 

من به پاییز قول داده بودم، 

اما هنوز دستانم خالی است. 

پر از رنگ نبودنت. 


 
 
دوباره ها
نویسنده : پروانه ای زیر باران - ساعت ٢:٢٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٧/٢٤
 

2:20 بامداد شنبه  

 

بگذار شب فرونشیند 

و سرما ما را فرا بگیرد. 

اینگونه 

شعله ور خواهیم شد. 


 
 
صعود یک رویا
نویسنده : پروانه ای زیر باران - ساعت ٥:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٧/٢٢
 

17:00  پنجشنبه  

در نقطه ی اوج سقوط 
چشمان معصوم تو 
به بهشت دعوتم می کرد. 


 
 
هیچ و همه چیز
نویسنده : پروانه ای زیر باران - ساعت ۱٠:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٧/٢٢
 

10:00 پنجشنبه.  

اصلا بیا 
دوباره   زاده شویم . 
درست در محل اتصال
 نگاه من و تو . 


 
 
باز هم زمزمه کن!
نویسنده : پروانه ای زیر باران - ساعت ۱٢:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٧/٢۱
 

12:10 بامداد چهارشنبه  

 

هرگز به تو نگفتم، 

که من زبان بادها را می دانم. 

از هر سو که بِوَزَند. 

همیشه دستانشان برای من 

پر از زمزمه است. 


 
 
آب ما را نخواهد برد
نویسنده : پروانه ای زیر باران - ساعت ٤:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٧/٢٠
 

16:30 سه شنبه.  

باور کن  که ساحل, 
ما را  
در آغوش خواهد کشید 
فقط کافی است 
دلمان را به دریا بزنیم. 


 
 
آن سوی خاطره ها
نویسنده : پروانه ای زیر باران - ساعت ۱٠:٥٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٧/٢٠
 

10:00 سه شنبه

 

    توی باغ، همه ی گل های بنفشه و حتی شمعدانی ها مرده بودند. و جز ساقه های پر از خار ، تصویر دیگری،  چشمانم را نوازش نمی کرد. دیگر حتی منتظر آواز پرنده نبودم. چون می دانستم که  کوکو ها و گنجشک ها رفته اند و اثری هم از پروانه ها نبود. با این وجود، دستانم را بر خاک کشیدم . نوازشش کردم . و برگ های خشک شمعدانی را بوسیدم . و از باغ عبور کردم. می دانستم که دیگر بازنخواهم گشت. چون باغ برای همیشه مرده بود و دیگر رنگ روز های سبز را نخواهد دید. حال، هیچ نمی شود کرد، جز عبور. فراموشی آخرین راه است. 


 
 
دوام بیاور!
نویسنده : پروانه ای زیر باران - ساعت ٩:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٧/٢٠
 

09:00 سه شنبه  

 

    باید در گوشه ای از غروب پناه می گرفتیم. در آخرین ذره ی سرخ عبور او. درست در همان نقطه ای که  ایمان داشتیم دیگر تکرار نخواهد شد. جایی امن برای آنکه هستی  مان را خلاصه کنیم. حالا اما در وسعت روشن و آبی بی انتها رها شده ایم. آنقدر که نمی دانیم سمت رسیدن کجاست. باید به دنبال غروب بگردیم. هنوز خیلی زود است که در انتها نا پدید شویم. 


 
 
حتی نسیمی هم نخواهد وزید
نویسنده : پروانه ای زیر باران - ساعت ٢:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٧/۱٩
 

14:00 دوشنبه  

 

می دانی؟ 

من اینجا هستم، 

و قراری گذاشته ام. 

که به آنسوی دیوار برسم. 

با آنکه راه درازی باقی مانده، 

اما فقط 

به اندازه ی افتادن یک برگ 

بر روی زمین، 

طول می کشد. 


 
 
پاییز شدم
نویسنده : پروانه ای زیر باران - ساعت ۱٠:۳٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٧/۱٩
 

10:30 دوشنبه  

 

بگذار لبخندت 

اناری شود بغایت سرخ 

که در نگاه خیس من می شکفد. 


 
 
نهایت
نویسنده : پروانه ای زیر باران - ساعت ٧:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٧/۱۸
 

19:00 یکشنبه 


دلم آب شد؛ 
رود شد,  جاری.  
تو دریایی. 


 
 
روبرویت نشسته ام
نویسنده : پروانه ای زیر باران - ساعت ٢:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٧/۱۸
 

14:00 یکشنبه  

 

دست می کشم بر حضورت 

و غبارت  را پاک می کنم.    

آخر،  

غزل ها آینه اند. 


 
 
انتشار
نویسنده : پروانه ای زیر باران - ساعت ٩:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٧/۱۸
 

9:00 یکشنبه  

 

ما  

در لبخند های بی دلیل، 

شکل می گیریم، 

و دوباره 

یکدیگر را پیدا می کنیم. 

می بینی؟ 

چقدر ساده است، 

که در چشمان هم 

جاری شویم. 


 
 
همرنگ روشنایی
نویسنده : پروانه ای زیر باران - ساعت ٢:٠٠ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٥/٧/۱۸
 

2:00 بامداد یکشنبه  

 

آنجا که تو ایستاده ای، 

و می درخشی 

و اینجا که من ایستاده ام  

و  تماشایت می کنم،

بهترین جای های جهانند. 


 
 
این است، آنچه هست
نویسنده : پروانه ای زیر باران - ساعت ۳:۳٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٥/٧/۱٧
 

15:30  

 

او هست؛ 

در حقیقت اما نیست. 

این عین نیستی است. 


 
 
← صفحه بعد