دشت جنون

پرشین بلاگ، یادداشت های دوسال رو بلعید. از شهریور 1394 تا خرداد 1396

 
» ویران شدم :: ۱۳٩٦/۸/۱
» به پاییزِ نیامده :: ۱۳٩٦/٧/۱
» پاییز کجاست؟ :: ۱۳٩٦/٦/٢
» در نور مهتاب طلوع می کنیم :: ۱۳٩٦/٤/۳۱
» در دنیای سنگی :: ۱۳٩٦/٤/۱٧
» هوا :: ۱۳٩٦/٤/۱٤
» دستاویز :: ۱۳٩٦/٤/۱٤
» بگو بادهای شمال غربی بوزند :: ۱۳٩٦/٤/۱٤
» تصنیف :: ۱۳٩٦/٤/۱۳
» بی سبب :: ۱۳٩٦/٤/۱۳
» کوچ ناگزیر :: ۱۳٩٦/٤/۱۳
» نامهربانی :: ۱۳٩٦/٤/۱٢
» نو به نو :: ۱۳٩٦/٤/۱۱
» حس :: ۱۳٩٦/٤/۱٠
» راه حل موقت درج کامنت :: ۱۳٩٦/٤/۱٠
» ایهام :: ۱۳٩٦/٤/۱٠
» جایی برای نوشتن :: ۱۳٩٦/٤/۱٠
» خیلی اوضاعش بده :: ۱۳٩٦/٤/٩
» شعور خوب است :: ۱۳٩٦/٤/٩
» این رسمش نیست :: ۱۳٩٦/٤/٩
» یعنی چه؟ :: ۱۳٩٦/٤/٩
» این درسته آخه؟ :: ۱۳٩٦/٤/٩
» کاش‌ درستش کنند :: ۱۳٩٦/٤/٩
» بازگشت :: ۱۳٩٦/٤/۸
» دوست من گل سرخ :: ۱۳٩٦/۳/۱٠
» هدیه :: ۱۳٩٦/٢/٢
» دیدار :: ۱۳٩٦/۱/۱
» آیین :: ۱۳٩٥/۱۱/۳٠
» راستی :: ۱۳٩٥/۱٠/۳٠
» ماه در محاق :: ۱۳٩٥/٩/۳٠
» می شود؟ :: ۱۳٩٥/٩/۱
» صعود رنگ ها :: ۱۳٩٥/۸/۱
» غزل غزل :: ۱۳٩٥/٧/۱
» پاییز در میانه ی راه است :: ۱۳٩٥/٦/۱
» دشنه ی تاریخ :: ۱۳٩٥/٤/۳۱
» سپیده دم حضور :: ۱۳٩٥/٤/۱
» تو در دل پاییز ! :: ۱۳٩٥/۳/۱
» کاش باران غزلی می سرود! :: ۱۳٩٥/٢/۱
» هفت سین خانه ی ما :: ۱۳٩٥/۱/۱
» کاش جوهری داشتم! :: ۱۳٩٤/۱٢/۱
» شکست :: ۱۳٩٤/۱۱/٥
» درنای امید :: ۱۳٩٤/۱٠/٢
» شیشه در اشک :: ۱۳٩٤/٩/۱
» فصل تو :: ۱۳٩٤/۸/۱
» واژه های من لال اند :: ۱۳٩٤/٧/۱
» سرود نیمه شبان :: ۱۳٩٤/٦/۱
» خیال خام :: ۱۳٩٤/٥/٢۱
» روزه :: ۱۳٩٤/٥/٢۱
» راه راه :: ۱۳٩٤/٥/٢٠
» -صفر- :: ۱۳٩٤/٥/٢٠
» غایب :: ۱۳٩٤/٥/٢٠
» رسوایی :: ۱۳٩٤/٥/٢٠
» صرف :: ۱۳٩٤/٥/٢٠
» تو چه می دانی؟ :: ۱۳٩٤/٥/٢٠
» تصاحب :: ۱۳٩٤/٥/۱٩
» جنگ :: ۱۳٩٤/٥/۱٩
» قاعده ی بازی :: ۱۳٩٤/٥/۱٩
» خیره :: ۱۳٩٤/٥/۱٩
» خیلی نزدیک :: ۱۳٩٤/٥/۱۸
» مانترا :: ۱۳٩٤/٥/۱٧
» گل بارون زده :: ۱۳٩٤/٥/۱٧
» در جستجوی بهشت از دست رفته* :: ۱۳٩٤/٥/۱٦
» زود بیا! :: ۱۳٩٤/٥/۱٦
» رنج عشق :: ۱۳٩٤/٥/۱٥
» دلقک ها :: ۱۳٩٤/٥/۱٥
» ترجمان :: ۱۳٩٤/٥/۱٥
» تظاهر :: ۱۳٩٤/٥/۱٤
» زایش :: ۱۳٩٤/٥/۱٤
» ماهیت :: ۱۳٩٤/٥/۱٤
» چله :: ۱۳٩٤/٥/۱٤
» سکته :: ۱۳٩٤/٥/۱۳
» این تویی :: ۱۳٩٤/٥/۱۳
» خاموشی :: ۱۳٩٤/٥/۱٢
» مرگ خیال :: ۱۳٩٤/٥/۱٢
» چشم در راه :: ۱۳٩٤/٥/۱٢
» رویای معصوم :: ۱۳٩٤/٥/۱۱
» به رنگ عشق :: ۱۳٩٤/٥/۱۱
» در پس روشنایی :: ۱۳٩٤/٥/۱٠
» روز سگی :: ۱۳٩٤/٥/۱٠
» فراموشی :: ۱۳٩٤/٥/۱٠
» در بند :: ۱۳٩٤/٥/٩
» خواب جان! بیا! :: ۱۳٩٤/٥/٩
» می توانی هم بباری! :: ۱۳٩٤/٥/٩
» مردگی :: ۱۳٩٤/٥/٩
» دوباره... :: ۱۳٩٤/٥/٩
» ناگزیر :: ۱۳٩٤/٥/۸
» مرگ در نیمه ی تابستان :: ۱۳٩٤/٥/۸
» بیچاره ستاره ها! :: ۱۳٩٤/٥/۸
» مرد از جنس زن :: ۱۳٩٤/٥/٧
» شیطنت :: ۱۳٩٤/٥/٧
» عطر :: ۱۳٩٤/٥/٧
» سقوط آزاد :: ۱۳٩٤/٥/٦
» در این تاریکی :: ۱۳٩٤/٥/٦
» از تو... :: ۱۳٩٤/٥/٦
» سارا :: ۱۳٩٤/٥/٦
» امتحان! :: ۱۳٩٤/٥/٥
» دگردیسی :: ۱۳٩٤/٥/٤
» حسرت :: ۱۳٩٤/٥/٤
» سال های سپید :: ۱۳٩٤/٥/٤
» آتش :: ۱۳٩٤/٥/٤
» ستاره ی دور :: ۱۳٩٤/٥/٤
» به رنگ نبودن :: ۱۳٩٤/٥/۳
» نیمه شبی که گمت کردم :: ۱۳٩٤/٥/٢
» حال که می گردم... :: ۱۳٩٤/٥/٢
» دچار :: ۱۳٩٤/٥/۱
» آوای نزدیک :: ۱۳٩٤/٥/۱
» هیاهوی سکوت :: ۱۳٩٤/٥/۱
» به رنگ خاموشی و خشم :: ۱۳٩٤/٤/۳۱
» خاموشی از جنس واژه :: ۱۳٩٤/٤/۳۱
» بیداری تا زمان بی زمانی :: ۱۳٩٤/٤/۳٠
» ساعت1:30 ظهر دوشنبه بیست و نهم تیرماه 1394 :: ۱۳٩٤/٤/۳٠
» دریا برای تو آبی تر است :: ۱۳٩٤/٤/٢٩
» باران یشت :: ۱۳٩٤/٤/٢٩
» نبرد آب ها :: ۱۳٩٤/٤/٢۸
» از گریه ی ابرهای مهربان تابستان :: ۱۳٩٤/٤/٢۸
» شادیت مبارک باد! :: ۱۳٩٤/٤/٢٦
» خیلی دور :: ۱۳٩٤/٤/٢٥
» در آوای بادها :: ۱۳٩٤/٤/٢٥
» از عشق است که بر ماست! :: ۱۳٩٤/٤/٢٤
» آجرهایت را دوباره بچین! :: ۱۳٩٤/٤/٢۳
» ما کجا هستیم؟ :: ۱۳٩٤/٤/٢٢
» می شه هنوزم رفت زیر بارون. آره می شه! :: ۱۳٩٤/٤/٢٢
» تو را چه می شود؟ ! :: ۱۳٩٤/٤/٢۱
» این ره که تو می روی به ترکستان است :: ۱۳٩٤/٤/٢۱
» من روی ابرها آسمان متر نمی کنم :: ۱۳٩٤/٤/٢٠
» از شب که می گذرم :: ۱۳٩٤/٤/٢٠
» این فقط یک خیال نیست. :: ۱۳٩٤/٤/٢٠
» خاطرم از کوچه ی خاطراتت گذشت. :: ۱۳٩٤/٤/۱٩
» چشم هایت اگر به دور دست ها می رسد... :: ۱۳٩٤/٤/۱۸
» تاریکی آغشته به مستی :: ۱۳٩٤/٤/۱۸
» لحظه ها در آینه ی عبور :: ۱۳٩٤/٤/۱٧
» موج خاموشی :: ۱۳٩٤/٤/۱٦
» رنگ های بی رنگی :: ۱۳٩٤/٤/۱٥
» پیش از غروب :: ۱۳٩٤/٤/۱٥
» به رنگ خاکستر :: ۱۳٩٤/٤/۱٤
» من به تو از خویشتن غایبم! :: ۱۳٩٤/٤/۱٤
» در رگ های روز :: ۱۳٩٤/٤/۱۳
» در این سمت تاریکی :: ۱۳٩٤/٤/۱٢
» در عالم واقعیت :: ۱۳٩٤/٤/۱٠
» گذر :: ۱۳٩٤/٤/٩
» خاطره ای دور :: ۱۳٩٤/٤/۸
» در جاده های دور دست :: ۱۳٩٤/٤/۸
» این نوشته مخاطب دارد :: ۱۳٩٤/٤/٧
» هذیان بی سر و ته :: ۱۳٩٤/٤/٦
» واژه های عزیز! بگیرید بخوابید! :: ۱۳٩٤/٤/٥
» شیون نغمه های سرد :: ۱۳٩٤/٤/۳
» در پیچ و تاب زمان :: ۱۳٩٤/٤/٢
» عشق است! :: ۱۳٩٤/۳/۳۱
» بال های آرزو :: ۱۳٩٤/۳/۳٠
» حسرت :: ۱۳٩٤/۳/٢٩
» فراتر از من :: ۱۳٩٤/۳/٢۸
» نیایش :: ۱۳٩٤/۳/٢٧
» ندیم :: ۱۳٩٤/۳/٢٦
» بن بست :: ۱۳٩٤/۳/٢٤
» روزمرگی :: ۱۳٩٤/۳/٢۳
» سیم آخر :: ۱۳٩٤/۳/۱٩
» مویه ی خاک :: ۱۳٩٤/۳/۱٩
» آری! دیوانگی هم عالمی دارد! :: ۱۳٩٤/۳/۱۸
» اینجا زمین نیست و من هیچکس نیستم :: ۱۳٩٤/۳/۱۸
» تکرار :: ۱۳٩٤/۳/۱٧
» باز هم عشق :: ۱۳٩٤/۳/۱٧
» در مرداب رنگ :: ۱۳٩٤/۳/۱٦
» با چرندیات تعارف ندارم! :: ۱۳٩٤/۳/۱٤
» تعطیلات الکی :: ۱۳٩٤/۳/۱٤
» خواب؟!!! :: ۱۳٩٤/۳/۱۳
» نبرد تازه :: ۱۳٩٤/۳/۱٢
» بیداری لذت ناتمام :: ۱۳٩٤/۳/۱٢
» دوباره بتاب :: ۱۳٩٤/۳/۱٢
» دوباره بتاب :: ۱۳٩٤/۳/۱٢
» زخمه ی درد :: ۱۳٩٤/۳/۱٠
» حلول کن :: ۱۳٩٤/۳/٩
» واژه ای نمی یابم برایت :: ۱۳٩٤/۳/٧
» ای کاش! :: ۱۳٩٤/۳/٧
» آفتاب شو :: ۱۳٩٤/۳/٦
» بازی :: ۱۳٩٤/۳/٦
» دیوانگی از جنس زمان :: ۱۳٩٤/۳/٦
» مثل همیشه :: ۱۳٩٤/۳/٥
» در تاریکی :: ۱۳٩٤/۳/٥
» پیدا شو :: ۱۳٩٤/۳/٤
» دوباره ها :: ۱۳٩٤/۳/۳
» بخواب! :: ۱۳٩٤/۳/۳
» ریشه کن :: ۱۳٩٤/٢/۳۱
» در محضر استاد بزرگ؟ :: ۱۳٩٤/٢/۳۱
» نیمه شبان :: ۱۳٩٤/٢/۳٠
» نوشته های یک روز معمولی :: ۱۳٩٤/٢/٢٩
» مجنون :: ۱۳٩٤/٢/٢٩
» سرزمین های شمالی :: ۱۳٩٤/٢/٢٧
» نوشته های یک زن معمولی :: ۱۳٩٤/٢/٢٦
» یادداشتی برای باران جان :: ۱۳٩٤/٢/٢٤
» هذیان :: ۱۳٩٤/٢/٢٤
» یادداشتی برای او :: ۱۳٩٤/٢/٢٤
» با توام :: ۱۳٩٤/٢/٢۳
» ردپا :: ۱۳٩٤/٢/٢۳
» عشق :: ۱۳٩٤/٢/٢٢
» با توام هنوز :: ۱۳٩٤/٢/٢٢
» یادت :: ۱۳٩٤/٢/٢۱
» چشم در راه :: ۱۳٩٤/٢/٢٠
» عروج :: ۱۳٩٤/٢/۱٧
» با توام :: ۱۳٩٤/٢/۱٦
» ای عشق ... :: ۱۳٩٤/٢/۱٦
» بی مرگی 2 :: ۱۳٩٤/٢/۱٥
» سوسو :: ۱۳٩٤/٢/۱٤
» جانان :: ۱۳٩٤/٢/۱٤
» پرواز :: ۱۳٩٤/٢/۱۳
» رویش :: ۱۳٩٤/٢/۱٢
» سکوت :: ۱۳٩٤/٢/٩
» عشق به توان بسیار :: ۱۳٩٤/٢/٩
» غزل :: ۱۳٩٤/٢/۸
» رجعت :: ۱۳٩٤/٢/٧
» سودا :: ۱۳٩٤/٢/٧
» آبی :: ۱۳٩٤/٢/٧
» پرشین بلاگ جان :: ۱۳٩٤/٢/٦
» لحظه :: ۱۳٩٤/٢/٥
» پیدایی :: ۱۳٩٤/٢/۳
» غزل :: ۱۳٩٤/٢/٢
» بیانیه :: ۱۳٩٤/٢/۱
» غور :: ۱۳٩٤/۱/۳۱
» یسن نو :: ۱۳٩٤/۱/۳۱
» بی مرگی1 :: ۱۳٩٤/۱/٢۸
» ناگهان :: ۱۳٩٤/۱/٢٧
» گریز :: ۱۳٩٤/۱/٢٦
» ناگهان :: ۱۳٩٤/۱/٢٥
» بی نام و نشان :: ۱۳٩٤/۱/٢٥
» شبانه :: ۱۳٩٤/۱/٢٤
» راز :: ۱۳٩٤/۱/٢٤
» ناگهان :: ۱۳٩٤/۱/٢۳
» حماقت :: ۱۳٩٤/۱/٢۳
» ناگهان :: ۱۳٩٤/۱/٢۳
» گرگ و میش :: ۱۳٩٤/۱/٢٢
» گفتگو :: ۱۳٩٤/۱/٢٢
» خالی :: ۱۳٩٤/۱/٢٢
» شورش :: ۱۳٩٤/۱/٢٠
» فاصله :: ۱۳٩٤/۱/٢٠
» عاشقانه :: ۱۳٩٤/۱/۱۸
» روزنه :: ۱۳٩٤/۱/۱٧
» عبور :: ۱۳٩٤/۱/۱٦
» دست افشانی :: ۱۳٩٤/۱/۱۳
» رستاخیز :: ۱۳٩٤/۱/۱٢
» نقب :: ۱۳٩٤/۱/۱۱
» چرندیات :: ۱۳٩٤/۱/۱٠
» هیچ است :: ۱۳٩٤/۱/٩
» هذیان :: ۱۳٩۳/۱٢/٢۸
» دارالمجانین :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٧
» قاصدک :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٦
» مرداب :: ۱۳٩۳/۱٢/٢٥