ای عشق ...

چه  کسی  باور کرد    

جنگل جان مرا     

آتش عشق تو خاکستر کرد؟   

حمید مصدق

/ 1 نظر / 3 بازدید
محمد

آتش عشق تو... بعضی ها چه با آدم می کنند..دلبسته شون که میشی می روند..