آن روزِ دور

14:00 سه شنبه

 

بر گل های دامنم، 

پروانه ای می نشیند. 

رویای دشت های سرزمین روشنی 

بر بال هایش نقش بسته است. 

 

/ 2 نظر / 49 بازدید

ما قدیمیهای پرشین بلاگ انگار دست از سرش بر نمیداریم این بدبخت محتضر رو الکی نکهش داشتیم