از یاد می رود؟

10:00 سه شنبه  

 

خواب سپیده دم را می  دیدم. 

خواب عددها را 

که از مدفن خود برخاسته بودند 

و دوباره جلوی چشمانم می رقصیدند. 

دیشب، 

پیش از آنکه به خواب روم، 

انبوهی از شعر را 

در آغوش فشردم. 

/ 1 نظر / 37 بازدید
حمیسان

احسنت احسنت احسنت. اینو دوست داشتم. عالی بود.