زمان در مدار دلتنگی

11:00 چهارشنبه  

 

دلتنگی 

آهنگی است. 

صدایی است. 

عطری است که هرگز به مشام نرسیده. 

طعمی است که حسرت چشیدنش بر دل می ماند. 

دلتنگی همان خاطره ای است که هرگز ساخته نخواهد شد‌. 

/ 1 نظر / 33 بازدید
khiyalvareh

عجب ! . پس پروانه ها دلشون اين مدلي هست و بنده بي خبرم؟