سال های سپید

10:00 شنبه

 

پاییز رفته بود؛ 

و چشم هایم، 

در رد سرد برف، 

مدفون می شد. 

و روزها و سال ها

در انتظارِ 

طلوع ستاره ی قطبی 

سپید می شوند. 

سپید می شوند. 

/ 0 نظر / 3 بازدید