ناگهان

       آنان که دل به زلف نگاری نبسته اند                     آیا چه کرده اند به عمر دراز خویش؟ 

                جناب سعدی

/ 0 نظر / 3 بازدید