نبوده ای

11:00 چهارشنبه

 

کاش امروز را 

به یاد نمی اوردم. 

کاش امروز را 

تو به یاد می آوردی. 

کاش امروز نبود. 

/ 2 نظر / 37 بازدید
شهین دخت

زندگی تجسم رویش گلی است در تنگنای یه دیوار و خندیدن غنچه درپای دیوار ولبخند زدن به روستن وپیوستن وبودن واین همه زندگی است و امید به زندگی را از شقایق بیاموز با همه کوتاهی عمرش همچون خورشید شاد و پاینده و زیباست شکفتن زیبایت مبارک تولدت خجسته باد[گل][گل][گل]

پروانه ای زیر باران

[گل]