بیداری لذت ناتمام

شبیه شب های خوابگردی ات شدی. مهتاب، بیخوابی، یک عالم فکر و خیال . هر چه هم زیبایی درخشش مهتاب، کشنده باشد، انگار لذت تاریکی چیز دیگریست. آخرش که خورشید کار خودش را می کند. روز می آید و  دنیای راز آلود شب را می بلعد.  پس مهلت شب کوتاه است. چه بهتر که قلندر بیدار بماند. آنگونه که من نمی خوابم. بیدار بمان!

/ 1 نظر / 4 بازدید