سفر باید کرد

14:00  یکشنبه

 

سرزمین هایی هم هستند 

که کلاِغ هایشان 

به اندازه ی کبوترها عزیزند.   

به جهانِ برابر می اندیشم. 

/ 1 نظر / 3 بازدید
پاندا

یه کلاغ هایی هم هستند که از کبوترها عزیزترند.[نیشخند]