چه حادثه ای!

بعد از این همه روز،

انگار سال ها گذشته است...

کمی عجیب بود.

فکر نمی کردم که دیگر دستم به اینجا برسد.

پرشین بلاگ وبلاگم را پس داد.

نمی دانم آیا دوباره میل نوشتن در اینجا را دارم یا نه.

اما همینکه باز اینجا را دارم خوب است.

حادثه بود.

/ 0 نظر / 107 بازدید