حالِ هوا خوب است

10:30 پنجشنبه

 

حالِ این هوا هیچ خوب نیست. 

بیچاره می خواهد ببارد. 

اما نمی تواند. 

مثل آدمی که 

سیل توی دلش گلوله شده. 

و بیرون نمی آید. 

راه چشم ها را پیدا نمی کند. 

---

حالِ هوا بدجور خوب است. 

می بارد. 

می بارد. 

یک عمر نباریدن را می بارد. 

/ 1 نظر / 36 بازدید
my name is nobody

عالی