زمسنان را دوست دارم

دلم می خواست 

که عطر این شکوفه ها 

در سرت می پیچید، 

تا می دانستی که اینحا 

زمستان از بهار زیباتر است.

 

تصویر بهار لیموی چهار فصل- سوم دی ماه یک هزار و سیصد و نود و شش

/ 0 نظر / 8 بازدید