بر مدار تو

12:20 نیمه شب یکشنبه

 

جهان را ببین 

که به سمت تو 

سرازیر می شود، 

خیال من است 

که در اقیانوس آرام رویایت، 

به اعماق فرو می رود. 

/ 0 نظر / 4 بازدید