وقتی زمین آه می کشید

23:50 دوشنبه 

 

ناله ی پرنده ی کوچک، 
از لابلای سیم های قفس 
به بیرون نشت می کرد 
از شب  

چکه چکه فرو می ریخت  

و رد لزج خود را  
روی تاریکی 
 باقی می گذاشت.
بیچاره تر ماهی ها، 
 که صدای فریادشان را 
هیچکس نشنید. 

/ 1 نظر / 34 بازدید
فرشاد

سلام چه شعر زیبایی ، حس خوبی به آدم میده [گل]