می آید

13:00 دوشنبه  

 

رسیدن فصل ها، 

به تو بستگی دارد. 

من هنوز هم می توانم 

منتطر بمانم. 

آن پاییز را که من می خواهم:  

بادهای شمال غربی  

با مشت هایی پر از باران. 

/ 2 نظر / 42 بازدید
پاندا

ای کاش پاییز تمام نمی شد.[ناراحت][گل]

پاندا

عالی[گل]