ناگهان

   

گو نام ما ز یاد به عمدا چه می بری                  خود آید آنکه  یاد نیاری ز نام ما                (  جناب حافظ  )

                               

      

/ 1 نظر / 3 بازدید