نمی بینم ...

22:30 یکشنبه

 

سپس 

من در متن تاریکی 

تو را جستجو کردم 

با سرانگشتان زخمی ام. 

هیچ نبود. 

همه چیز جز تو. 

شب دوست تر است. 

/ 0 نظر / 41 بازدید