# باران_در_دامنه_ی_کوهستان_روبرو

سخن با آب

9:00 چهارشنبه     باران خانم جان!  قربان قدمت شوم!  این همه حرف داشتی،   این همه روز سکوت چرا؟! نمی دانستی مگر؟! زمین دلش شکسته است.   
/ 0 نظر / 51 بازدید