# بی_رنگی

فراموشی

17:00 جمعه     زمان  از حرکت ایستاده بود  آنگونه که حتی آسمان،  لحظه ای  تشنگی چشم های   خشکیده ی دشت را به یاد نیاورد.  زمان مرده است. 
/ 0 نظر / 50 بازدید

غایب

5:45 بامداد سه شنبه    رها در گردباد خاموشی در برهوت واژگان                               بی "تو"       
/ 0 نظر / 38 بازدید