باغِ سبزِ ترانه ها

14:00 شنبه

 

ساده می شویم، 

زیر باران بی وقفه. 

عریان تر از درخت بی برگ 

در مسیر بادهای شمال غربی.

پاییز شده ایم؛ 

پس از این همه اشک 

که خیال هایمان را 

درنوردیده است. 

بیا به دیدار بنفشه ها برویم. 

فصل هاست 

که انتظار ما را می کشند. 

/ 0 نظر / 34 بازدید