می دمد

9:15 دوشنبه 

 

مگر نه اینکه پیش از بر آمدن خورشید، 

سپیده دم، به تاریکی آغشته است؟ 

/ 2 نظر / 33 بازدید

آناهیتا

رضا

تازه جوانه زده ای .حتم دارم که باسمان می رسی